ارشیو برچسب : شعر کودکان

شعرهای کودکانه دهه فجر (۲)

شعرهای کودکانه دهه فجر

شعرهای کودکانه دهه فجر     شعر کودکانه ۲۲بهمن   یه روز تو ماه بهمن          خنده نشست رو لبها چونکه اومد به میهن          امام و رهبر ما میون کوچه هامون          گلدون گل گذاشتیم پَر می زدیم زشادی          درد و غمی نداشتیم بیا با هم بخونیم؛          بازم مثل همیشه شعار اون شهیدان؛          که رو دیوار نوشته تا خون در رگ ماست؛          ...

ادامه مطلب »

شعر با هم باشیم

شعر با هم باشیم

یک و یک، دو میشه               با هم باشیم همیشه دو و دو، چهار میشه               تنها باشی نمیشه سه و سه ، شش میشه              شادی بکن همیشه چهار و چهار، هشت میشه        بی دوستی کار نمی شه پنج و پنج، ده میشه                 با دوستی دل وا میشه چوپان با میش دوست میشه       گرگ با میش نمی شه

ادامه مطلب »