ارشیو برچسب : تعلیم و تربیت کودکان

با من بـدرفتـاری نکن

با من بـدرفتـاری نکن

سوءرفتار عبارت است از ارتکاب هر نوع عملی چه عمد‌ی و چه غیرعمد‌ی توسط والد‌ین یا سرپرستان کود‌ک، به نحوی که سلامت جسمانی و یا روانی وی را به خطر اند‌ازد‌ و مانع از رشد‌ طبیعی و سالم کود‌ک شود‌.بعضی از زمینه‌های سوءرفتار با کود‌ک عبارتند‌ از :     ۱ـ سوءرفتار بد‌نی   ۲ـ سوءرفتر عاطفی   ۳ـ سوءرفتار ...

ادامه مطلب »

آنچه درباره پول نباید به کودکمان یاد دهیم

تعلیم و تربیت

 به کودکان یاد دهید که پول‌ش را ذخیره و به همان نسبت از خرج کردن آن لذت ببرد   من همیشه سعی می‌کنم چیزهای زیادی درباره پول به کودکم یاد دهم اما پس از صحبت‌هایی که با یکی از دوستانم داشتم، به این نتیجه رسیدم که نباید بعضی چیزها را به کودک آموخت.   ما در اینجا ۵ جمله‌ای را ...

ادامه مطلب »